Hafnia Advokatfirma er et dansk advokatfirma, der er organiseret som et advokatpartnerselskab, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med nr. 39186446.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet, er en del af Advokatsamfundet og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne er underlagt retsplejelovens regler samt Advokatsamfundets vedtægter og advokatetiske regler (se www.advokatsamfundet.dk). Klage over adfærd eller salær kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Bank: Hafnia Advokatfirma har klientkonti i Sydbank A/S, hvor klientmidler indsættes, medmindre andet aftales. Ved banks konkurs dækker Garantiformuen op til EUR 100,000 af klientens totale midler på klientkonti eller andre konti i banken, jf. lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Ansvarsforsikring: Hafnia Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiforsikring mod tab som følge af uretmæssig brug af klientmidler hos Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Information om evt. tillægsdækninger kan oplyses på forespørgsel.

GDPR: Vores privatlivspolitik kan tilgås via dette link.© 2021 HAFNIA LAW FIRM LLP  /  CVR NO. DK39186446  /  NYHAVN 69  /  1051 COPENHAGEN K  /  DENMARK  /  T +45 3334 3900  /  E info@hafnialaw.com / PRIVACY POLICY